Sektionsavgiften 2019

 

Fotisförskolan (4-6 åringarna) 180 €/år (inkluderar gruppförsäkring på fotbollsförbundets miniminivå)
Knatteåldern eget lag 240 €/år (inkluderar spelarlicens och gruppförsäkring på miniminivå)
D-A juniorer 380 €/år (inkluderar licens och gruppförsäkring (< 16 år), specialträningar samt utbildad tränare)


Sektionsavgiften betalas i två rater till fotbollssektionens konto.

  • Första raten betalas senast den 15.2.2019.
  • Andra raten betalas senast den 15.5.2019.

Faktureringen och uppföljningen sker lagvis via seuramappi. PIF juniorfonden kan vid behov stöda spelare vars familjer har ekonomiska utmaningar.


Sektionsavgiften täcker förutom licensen och försäkringen bl.a. hyran för träningshallar (PIF-Center, osv.), kostnader för konstgräsplanerna, ersättning åt dragare av specialgrupper (modellträningar, målvaktsträning), utbildning och utrustning för tränare och funktionärer, avgifter till distriktets serier, domaravgifterna samt deltagaravgifter för distrikts- och landslagsaktiviteter.

Spelarens licens och försäkring registreras då första betalningen är utförd. Försäkringen är en billig gruppförsäkring på basnivå som täcker skador som sker inom PIF fotbolls verksamhet, övrigt försäkringsskydd ansvarar varje spelare för själv.

Utöver sektionsavgiften brukar lagen uppbära separata avgifter för lagets
spelutrustning och turneringsresor.


För att balansera ekonomin och bidra till finansieringen av verksamheten har vi också kommit överens om följande:
1. Alla Piffens spelare deltar i sektionens vårförsäljning i april/ maj av papper och höstförsäljning av kläder. Med dessa lättförverkligade försäljningsprojekt håller vi avgifterna låga i vår förening. Inom ramen för dessa projekt kan lagen också samla in pengar till egna ändamål, t.ex. till speldräkter eller turneringsresor. Intäkterna går oavkortade till laget
då laget säljer mer än budgeterat.
2. Ytterligare får lagen och spelarna om de vill sälja PIF Fotbollens säsongkort för 40 € styck. För det får lagen en 50% provision. Om ett lag säljer t.ex. 30 säsongkort får laget 600 € till lagets kassa.