Hedersordförande

På Piffens 100-års jubileumsfest (25.10.2014) utnämndes Lars P. Holmberg till hedersordförande för Pargas IF

Hedersodförande Lars P. Holmberg
Ordförande Folk Lindström (t.v.) gratulerar hedersordförande Lars Peter Holmberg.

 

Övriga hedersordföranden:

 - Jürgen Schmidt †
 - Knut Mannström †