Stadgar

Föreningens stadgar kan du öppna i nytt fönster här

 

Regelverk

PIF har utarbetat ett regelverk som kompletterar stadgarna och preciserar hur det är planerat att allt skall fungera

Öppna regelverket i nytt fönster